Seahorse Diving b.v. biedt u een ontzorgovereenkomst aan, waarmee we streven naar het verminderen van uw zorgen met betrekking tot wateropslag. Na een initiële 'nulmeting' bezoeken we regelmatig uw locatie om het onderhoud van uw wateropslag op ons te nemen. Dit omvat inspecties van bassins en silo's, eventuele reparaties, schoonmaakwerkzaamheden in bassins of silo's, keuringen van uw silo's, reparaties aan taludbescherming, en u geniet tevens van prioriteit bij plotselinge problemen ten opzichte van klanten zonder ontzorgovereenkomst. Uiteraard stemmen we alle werkzaamheden met u af om de teelt niet te verstoren.

De 'nulmeting' omvat een initiële inspectie, gevolgd door eventuele reparaties en/of schoonmaakwerkzaamheden om uw wateropslag als het ware te 'saneren'. Vanuit deze nulmeting kunnen we nauwkeuriger aangeven wanneer en welke werkzaamheden aan uw wateropslag moeten worden uitgevoerd, inclusief de bijbehorende kosten. Door regelmatige controles zullen de kosten na de nulmeting lager uitvallen. We houden de planning van de werkzaamheden nauwlettend in de gaten en zullen dit in overleg met u uitvoeren.

Indien u interesse heeft in deze ontzorgovereenkomst, bespreken we graag samen met u de mogelijkheden voor uw bedrijf en stellen we een vrijblijvende kostenraming voor u op.